Konkursy poświęcone twórczości Lecha Konopińskiego.

W październiku 2021 roku uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie uczestniczyli w literackim konkursie „Mieszkanie dla zwierzaka”. Głównym zadaniem było stworzenie opisu miejsca, w którym mogłyby mieszkać zwierzęta, np. fokarium czy papugarnia. Uczniowie mieli zaprojektować własne pomieszczenie, które stworzyliby dla wybranej grupy zwierząt. Ocenie podlegała trójdzielność wypowiedzi, poprawność językowa, czytelne pismo i bogactwo słownictwa. Przyczynkiem do organizacji tego konkursu była 90. rocznica urodzin znakomitego poety z Poznania, Pana Lecha Konopińskiego. Pisarz stworzył mnóstwo wierszy dla dzieci, w których opisywał właśnie zwierzęta. Kilka z tych wierszy przeczytane zostało na lekcji i stąd właśnie zrodził się koncept konkursu. Ostatecznie zwyciężyły cztery prace, które zostały docenione dyplomami i nagrodami rzeczowymi wręczonymi w czasie spotkania autorskiego z Panią Marią Duszką w szkole w Rychnowie. W konkursie „Mieszkanie dla zwierzaka” równorzędne zwycięstwo przypadło czworgu uczniom klasy V: Zofii Szafrańskiej, Ewie Kowalskiej, Witoldowi Fułkowi i Pawłowi Stojeckiemu.

            W trakcie realizacji jest drugi konkurs, tym razem recytatorski, dla klas edukacji wczesnoszkolnej. Do końca listopada uczniowie uczą się deklamacji wierszy o zwierzętach Pana Lecha Konopińskiego. Wyłonienie zwycięzców nastąpi pod koniec listopada. Pomysłodawcą obu konkursów był Pan Tomasz Zdanowicz, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej
w Rychnowie.

(md)