V MKP prezentacja książki „Wieża Babel – słowa na dotyk” w zapisie Braille’a


Hassanal Abdullah
poeta urodzony w Bangladeszu, zamieszkały obecnie w Nowym Jorku, zamieścił na You Tube krótki film z prezentacji książki „Wieża Babel – słowa na dotyk” z zapisem tekstu autora w języku oryginalnym, polskim i alfabecie Braille’a.

Oto migawka z V Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej w Poznaniu,  zorganizowanej od 20 do 23 października 2021 r. przez poetkę Danutę Bartosz, honorową prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W konferencji wzięli udział poeci z wielu stron świata, m.in. z Polski, Niemiec, Belgii, Ukrainy, Bangladeszu/USA, Izraela, Syrii, Litwy, Węgier, Czech, Armenii, Palestyny, Grecji, Włoch, Cypru i Birmy. Na ceremonii otwarcia poeci czytali wiersze w ojczystym języku, a polskie tłumaczenie prezentowały głównie studentki. Wersję w Braille’u zaprezentował niewidomy poeta Krzysztof Galas. 

Serdeczne podziękowania dla:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Z uwagi na bardzo wysoki koszt publikacji fundacja otrzymała również wsparcie Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, który otrzymał  dofinansowanie projektu Wieża Babel ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego,

.

Książka   dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

Książka dofinansowana ze środków

Fundacji literackij Jak podanie ręki

oraz Wielkopolskiego Oddziału ZLP

db