„Poetycko, jesiennie, pięknie”

Po rocznej przerwie, w czwartek 23 września 2021 roku, na targowisku miejskim przy ul. Rynkowej w Pile nastąpi inauguracja prezentacji „Poetycko, jesiennie, pięknie”. W tym dniu dominować będzie temat warzyw, owoców i smaków jesieni. Nie zabraknie twórczości Brzechwy, Tuwima a także autorów współczesnych, zaprzyjaźnionych z naszym targowiskiem.  W październiku oraz o4.11.2021 r., będziemy prezentować twórczość poetki Danuty Bartosz – Honorowej Prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, autorki 20. książek poetyckich oraz inicjatorki i koordynatorki wielu projektów literackich.

Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień, dlatego w repertuarze prezentowana będzie twórczość pilskich poetów, którzy już nas opuścili: Tadeusz Wyrwa-Krzyżański, Bogusław Chmiel i inni.

Program bibliotek, stowarzyszeń, szkół, organizacji, instytucji

oraz miłośników pięknego słowa

 • „Zacznij od wiersza …”  – tydzień, dzień, lekcję, przerwę, posiłek ….
 • „Sztafety poetyckie” – od wiersza do wiersza, od klasy do klasy, ….
 • „Widzę Cię Poezjo” – obraz do wiersza, wiersz do obrazu
 • „Poezja wędrująca”  – nie tylko z LOKOMOTYWĄ Juliana Tuwima

 

 • 23 WRZEŚNIA 2021 

 „Zacznij jesień od wiersza …”

Rozpoczęcie programu „Poetycka jesień”

 • JESIEŃ 2021

23.09.2021 – 25.11.2021

„Poetycko, jesiennie, pięknie”   Poezja na targowisku w Pile

“TARPIL” Spółka z o.o.

 •  PAŹDZIERNIK 

20.10. – 23.10.2021

V Międzynarodowa Konferencja Poetycka

Oddział Wielkopolski  Związku Literatów Polskich

Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” 

 • PAŹDZIERNIK – LISTOPAD  2021

Konkurs Pięknego Czytania  „Lesen gehen…”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Poznaniu

Biblioteka NOVUM UAM Poznań 

 • PAŹDZIERNIK – LISTOPAD  2021

„Jesień słowem malowana, obrazem pisana”

„Widzę Cię Poezjo”  – obraz do wiersza, wiersz do obrazu 

 • LISTOPAD  2021

„Jak nie kochać jesieni…”

Jesień wierszem, kredką i muzyką malowana

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pile 

 • LISTOPAD  2021

„Zapal świeczkę za tych, których zabrał los”

Z poezją w drodze do tych, którzy odeszli

MZK Piła Sp. z o. o 

 • LISTOPAD  2021

„Przyszłam z innego życia, by wejść w drugie – zostałam na granicy” 

Wiersze  Róży Łakatosz

Salonik poetycki – Filia nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Pantaleona Szumana w Pile 

 • LISTOPAD  2021

„Poezja języka, który jest piątym kołem u wozu” Spotkanie z poezją Łużyc

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile 

 • LISTOPAD  2021

„Poeci nie zjawiają się przypadkiem …”

WDK Jeziorki – Koło Gospodyń Wiejskich 

 • LISTOPAD  2021

Stoi na stacji lokomotywa…”

Poezja wędrująca nie tylko z Lokomotywą Juliana Tuwima

Wielojęzyczne „podróżowanie“ z wierszem i piosenką 

 • LISTOPAD  2021

„Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie”

Wojewódzki konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu 

 •  LISTOPAD  2021

„Aforyzmy w komiksie”

Wojewódzki konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ZSE w Pile

 •  30 LISTOPADA 2021

„O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny…”

Zakończenie programu Poetyckiej jesieni

—————

Poezja na targowiskach miejskich w Pile jest częścią V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POETYCKIEJ organizowanej przez Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Fundację Literacką „Jak podanie ręki”.

Zapraszamy! 

 

Nadnoteckie Dni Literatury

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile od wielu lat aktywnie promuje pilskie środowisko literackie.
Najważniejszym działaniem jest realizacja Nadnoteckich Dni Literatury, które mają w regionie już tradycję.
Pierwsze odbywały się w kwietniu 1986 r. Organizatorom, czyli Nadnoteckiemu Towarzystwu Społeczno-
-Kulturalnemu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Pilskiemu Domowi Kultury szczególnie zależało na popularyzowaniu literatury regionalnej i wypromowaniu młodych talentów. Zaproszono wydawców i krytyków
literackich z ważnych ośrodków kulturotwórczych – Warszawy, Poznania, Szczecina i Bydgoszczy.

więcej : Wielkopolski Widnokrąg  str. 42
Joanna Wyrwa-Krzyżańska