Radio Poznań w „Małej Czarnej” prezes Wielkopolskiego Oddziału ZLP Ares Chadzinikolau w rozmowie o piątej Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej

db