Kierownik Klubu Literackiego zaprasza…

Klub Literacki zaprasza 1 IX 2021 o godz. 18.oo do PoemaCafe,

  1. Langiewicza 2, na spotkanie poświęcone

prezentacji nowego numeru pisma Protokół Kulturalny 78 (2021)

Autorzy zaprezentują także swe nowe książki.

Anna Landzwójczak – „Wystarczy kliknąć”,

Radosław Grzegorczyk – „Czarny tomik”,

Kalina I. Zioła – książka Igora Jelisiejewa – „Wszystko jest przypadkiem” (tłum. z jęz. rosyjskiego).

Omówienie – Marek Słomiak

Kierownik Klubu Dąbrówka  – Jerzy Grupiński

 

Zapraszamy do współpracy z „Protokołem Kulturalnym” :

Podczas spotkania będzie dostępna klubowa antologia „Daję Słowo”.

Obowiązują aktualne rygory EDT6R5432su epidemii.
Składka a 20 zł na poczęstunek. Liczba uczestników ograniczona.

Zgłoszenia telefonicznie (nie SMS) u organizatora.

Zapraszamy!

db